Logius

PKIoverheid Certification Practice Statement

In het Certification Practice Statement (CPS) van PKIoverheid is beschreven welke procedures en maatregelen PKIoverheid hanteert bij de uitgifte van de stamcertificaten, het intermediair certificaat, de domeincertificaten en de CSP-certificaten.

Het CPS biedt informatie aan vertrouwende partijen en certificaathouders over de manier waarop de dienstverlening van PKIoverheid is ingericht. De kwaliteit van deze dienstverlening ligt ten grondslag aan het vertrouwen dat in het PKIoverheid stelsel kan worden gesteld. Hierbij is ook de relatie met de CSP's van belang. De voorwaarden waaronder CSP's deel kunnen nemen aan het PKIoverheid-stelsel is in het CPS op hoofdlijnen beschreven.

De Certification Practice Statement TEST certificaten binnen de PKI voor de overheid geeft aan op welke wijze invulling is gegeven aan de eisen uit de Certificate Policy TESTcertificaten binnen de PKI voor de overheid.